Wereldwinkel Twenterand gaat stoppen.

 
 
In 1969 werd de eerste Wereldwinkel in Nederland geopend in Breukelen.
Het doel was de wereldhandel te veranderen door de afzet van producten uit de derde wereld te vergroten, voorlichting aan het publiek te geven en politieke campagnes te voeren.
Er kwamen meer Wereldwinkels en de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels werd opgericht.
In de Wereldwinkels worden artikelen volgens de fair-tradecriteria verkocht: handel met respect voor mens en milieu.

Enthousiaste vrijwilligers zorgden ervoor dat in april 2000 in Vriezenveen de Wereldwinkel Twenterand kon worden geopend.

Maar intussen vind je in de supermarkten steeds meer fair-tradeproducten en daarmee is op het gebied van foodproducten dus een belangrijke doelstelling van de wereldwinkels bereikt.
Voor de non-foodproducten is dat in Twenterand helaas nog niet het geval.

De Wereldwinkel Twenterand zal eind september a.s. sluiten.

Er is voldoening omdat de doelstelling van de Wereldwinkels voor een belangrijk deel is bereikt: uiteindelijk zichzelf overbodig maken.
Maar ook: de verkoop loopt stevig terug en het wordt steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden.

Het resterende kapitaal zal gaan naar een doel, passend binnen de doelstelling van de Wereldwinkels.

De Wereldwinkel Twenterand dankt haar klanten, sponsoren en vrijwilligers hartelijk voor hun vertrouwen en inzet.
 
 
________________________________________________________________________
 
 
 
 

 
 
________________________________________________________________________
 
 
 

De korting voor non-food bedraagt vanaf
17 september 60%!

 
________________________________________________________________________
 
Het terras is in de winter gesloten, maar bij mooi weer in lente, zomer en najaar is het terras open.
Koffie, thee of een sapje voor een zacht prijsje…!
 
 

Openingstijd op zaterdag

 
Onze winkel sluit gebruikelijk op zaterdagen om 16.30 uur.