Op de UNCTAD-conferentie in New Delhi in 1968  vroegen de derde wereldlanden om hun producten een vrijere toegang te geven  tot de westerse markt.
Ze kregen nul op het rekest.
De journalist Dick Scherpenzeel riep na afloop op om ‘Derde Wereldwinkels’ te  beginnen om toch iets te doen.
 
Op 1 april 1969 opende de eerste Wereldwinkel in Breukelen.
 
Het doel was de wereldhandel te  veranderen door de afzet van producten uit de derde wereld te vergroten, voorlichting aan het publiek te geven en politieke  campagnes te voeren.
Er kwamen meer Wereldwinkels en de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels werd opgericht.
In de jaren ’70 voerden de winkels veel actie.
Van ‘Suriname vrij nu’ naast de boycotcampagne van Angolakoffie.
Het eigenlijke werk kreeg nauwelijks aandacht: het verkopen van producten.
In de jaren ’80 professionaliseerde de verkoop.
Nu werken de Wereldwinkels met  een winkelconcept zoals dat in de detailhandel gebruikelijk is.
De doelstellingen van toen zijn echter gebleven.
De vereniging van commercie en idealen maken de Wereldwinkel tot een unieke winkel.
 
Wereldwinkel Twenterand werkt uitsluitend met vrijwilligers.
 
De Wereldwinkelketen won de Publieksprijs 2012 voor de Beste Winkelketen in Nederland.
Ook in eerdere jaren werden prijzen gewonnen, zoals in 2009